Predstavitev

OSNOVNI PODATKI:

ZDRAVSTVENI DOM VRHNIKA
Cesta 6. maja 11
1360 VRHNIKA

telefon: 01 810 66 10
E: info >>

Davčna številka: 19577460
Podračun pri UJP: 01340-6030925055
Matična številka: 5158834

Direktor:
Roman Strgar
roman.strgar@zd-vrhnika.si

Strokovni vodja:
dr. Eva Gorup Cedilnik, dr.med., spec. druži.med.
strokovni.vodja@zd-vrhnika.si

Glavna medicinska sestra – pomočnica direktorja:
Špela Rot, dipl. ms
spela.rot@zd-vrhnika.si

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Vrhnika

Statut ZDV

Program dela ZDV

ČLANI SVETA ZAVODA

 1. Vid DRAŠČEK, predstavnik ustanovitelja – občina Vrhnika
 2. Nataša GROM, predstavnica ustanovitelja – občina Vrhnika
 3. Jože MALOVRH, predstavnik ustanovitelja – Občina Vrhnika – predsednik sveta zavoda
 4. Damjana KOŠIR, predstavnik ustanovitelja – občina Borovnica
 5. predstavnik ustanovitelja – občina Log – Dragomer (še ni imenovan)
 6. Franc LESKOVEC, predstavnik uporabnikov (ZZZS)
 7. Vesna HOMAR, predstavnica zaposlenih – namestnica predsednika
 8. Petra ŠEST PLEŠKO, predstavnica zaposlenih
 9. Uršula DEBEVEC, predstavnica zaposlenih

ČLANI STROKOVNEGA SVETA

 1. prim. Matej Leskošek, dr.dent.med.
 2. Špela Rot, dipl. m.s.
 3. dr. Eva Gorup Cedilnik, dr.med., spec. druž.med.