recepcija

Predstavitev

ZDRAVSTVENI DOM VRHNIKA
Cesta 6. maja 11
1360 VRHNIKA

Recepcija: 01 810 66 10
Tajništvo: 01 810 66 11

Davčna številka: 19577460
Podračun pri UJP: 01340-6030925055
Matična številka: 5158834

Direktor:
mag. Ana Remškar
ana.remskar@zd-vrhnika.si

Strokovni vodja:
asist. dr. Eva Gorup Cedilnik, dr. med., spec. druž. med.
strokovni.vodja@zd-vrhnika.si

Pomočnica direktorja za zdravstveno nego:
Špela Rot, mag. zdr. neg.
spela.rot@zd-vrhnika.si

Delovni čas
Zdravnik s kartoteko

Člani sveta zavoda

  1. Edin BEHRIĆ, predstavnik ustanovitelja – občina Vrhnika
  2. Urška GORENC, predstavnica ustanovitelja – občina Vrhnika
  3. Mateja MAJCEN, predstavnica ustanovitelja – Občina Vrhnika
  4. Črt STARC, predstavnica ustanovitelja – občina Borovnica
  5. Pavel Remškar, predstavnik ustanovitelja – Občina Log – Dragomer
  6. Franc LESKOVEC, predstavnik uporabnikov (ZZZS)
  7. Vesna HOMAR, predstavnica zaposlenih – namestnica predsednika
  8. Petra ŠEST PLEŠKO, predstavnica zaposlenih
  9. Uršula DEBEVEC, predstavnica zaposlenih
Preskoči na vsebino