Naše čakalne dobe

Na podlagi 8. Člena Pravilnika o najdaljših dopustnih čakalnih dobah za posamezne zdravstvene storitve in o načinu vodenja čakalnih seznamov (Uradni list RS, št. 63/2010 z dne 3.8.2010), v Zdravstvenem domu Vrhnika, imenovane odgovorne osebe za vodenje čakalnih seznamov:

FIZIOTERAPIJA:
Pooblaščena oseba: Lucija Jesenovec, Alma Potočnik
Tel.: 01/ 810 66 45
E-kontakt: https://zd-vrhnika.si/ostale-dejavnosti/fizioterapija/

SPECIALISTIČNA AMBULANTA ZA PLJUČNE BOLEZNI
Pooblaščena oseba: Bojana Cimerman, Marija Tratnik
Tel.: 01/ 810 66 30
E-kontakt: https://zd-vrhnika.si/ambulante/specialisticna-ambulanta-za-pljucne-bolezni/

ULTRAZVOK
Pooblaščena oseba: Urška Kogovšek, Maruša Koblar
Tel.: 01/ 810 66 51
E-kontakt: https://zd-vrhnika.si/ambulante/ultrazvok/

ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA
Pooblaščena oseba: Maruša Koblar
Tel.: 01/ 810 66 34

LOGOPEDSKA AMBULANTA
Pooblaščena oseba: Meta Dolinar, Maja Raduha
Tel.: 01/ 810 66 46
E-kontakt: https://zd-vrhnika.si/ambulante/logopedska-ambulanta/

ZOBOZDRAVSTVO ZA ODRASLE (Katarina Petrič, dr.dent.med.)
Pooblaščena oseba: Andreja Breskvar
Tel.: 08/ 200 30 68
E-kontakt: https://zd-vrhnika.si/zobozdravstvo/zobozdravstvo-za-odrasle/

ZOBOZDRAVSTVO ZA ODRASLE (Jasmin Rojko, dr.dent.med.)
Pooblaščena oseba: Blažka Steržaj
Tel.: 01/ 810 66 70
E-kontakt: https://zd-vrhnika.si/zobozdravstvo/zobozdravstvo-za-odrasle/

ZOBOZDRAVSTVO ZA ODRASLE (Tina Žagar, dr.dent.med.)
Pooblaščena oseba: Petra Perat
Tel.: 01/ 810 66 74
E-kontakt: https://zd-vrhnika.si/zobozdravstvo/zobozdravstvo-za-odrasle/

MLADINSKO ZOBOZDRAVSTVO (prim. Matej Leskošek, dr.dent.med.)
Pooblaščena oseba: Špela Osredkar
Tel.: 01/ 7504 033
E-kontakt: https://zd-vrhnika.si/zobozdravstvo/zobozdravstvo-za-otroke-in-solsko-mladino/mladinsko-zobozdravstvo-sza-ivan-cankar/

MLADINSKO ZOBOZDRAVSTVO (Tjaša Kumer Kos, dr.dent.med.)
Pooblaščena oseba: Kristina Svete
ŠZA Borovnica: tel. 01/ 7547 104https://zd-vrhnika.si/zobozdravstvo/zobozdravstvo-za-otroke-in-solsko-mladino/mladinsko-zobozdravstvo-sza-borovnica/
ŠZA Log Dragomer: tel. 01/ 7566 414https://zd-vrhnika.si/zobozdravstvo/zobozdravstvo-za-otroke-in-solsko-mladino/mladinsko-zobozdravstvo-sza-log-dragomer/

KOORDINATOR ZA POROČANJE IN OBJAVO PODATKOV
Pooblaščena oseba: Uršula Debevec
Tel.: 01/ 810 66 49
E-pošta: ursula.debevec@zd-vrhnika.si


ČAKALNE DOBE POSAMEZNIH AMBULANT na dan 1. 2. 2024:

1) Ultrazvok
Zelo hitro: 39 dni
Hitro: 125 dni
Redno: 135 dni

2) Dispanzer za ženske (Lucija Sorč, dr.med.spec.):
Prvi pregled, kontracepcijsko svetovanje in posveti: do 90 dni
Redni pregledi: do 90 dni

3) Fizioterapija (Lucija Jesenovec in Alma Potočnik)
Zelo hitro: 95 dni
Hitro: 244 dni
Redno: 382 dni

4) Specialistična ambulanta za pljučne bolezni:
Zelo hitro: 20 dni
Hitro: 40  dni
Redno: 60 dni

5) Zobozdravstvo mladina Ivan Cankar Vrhnika – Matej Leskošek, dr.dent.med.:
– zdravljenje: 0 dni
– protetika: 0 dni

6) Zobozdravstvo mladina Tjaša Kumer Kos, dr.dent.med. – Borovnica:
– zdravljenje: 120 dni
– protetika: 0 dni

7) Zobozdravstvo mladina Tjaša Kumer Kos, dr.dent.med. – Log Dragomer:
– zdravljenje: 120 dni
– protetika: 0 dni

8) Zobozdravstvo za odrasle – Katarina Peršin, dr.dent.med.:
– zdravljenje: 60 dni
– protetika: 120 dni

9) Zobozdravstvo za odrasle – Jasmina Rojko, dr.dent.med.:
– zdravljenje: 360 dni
– protetika: 90 dni

10) Zobozdravstvo za odrasle – Tina Žagar, dr.dent.med.:
– zdravljenje: 360 dni
– protetika: 90 dni

11) Logopedska ambulanta:
– hitro: 180 dni,
– redno: 720 dni

12) Antikoagulantna ambulanta – izvajamo samo ponovne preglede