Naše čakalne dobe

Na podlagi 8. Člena Pravilnika o najdaljših dopustnih čakalnih dobah za posamezne zdravstvene storitve in o načinu vodenja čakalnih seznamov (Uradni list RS, št. 63/2010 z dne 3.8.2010), v Zdravstvenem domu Vrhnika, imenovane odgovorne osebe za vodenje čakalnih seznamov:

FIZIOTERAPIJA:
Pooblaščena oseba: Lucija Jesenovec, Uršika Gruden
Tel.: 01/ 810 66 45
E-kontakt: https://zd-vrhnika.si/ostale-dejavnosti/fizioterapija/

SPECIALISTIČNA AMBULANTA ZA PLJUČNE BOLEZNI
Pooblaščena oseba: Bojana Cimerman, Nudžejma Kitanović
Tel.: 01/ 810 66 30
E-kontakt: https://zd-vrhnika.si/ambulante/specialisticna-ambulanta-za-pljucne-bolezni/

ULTRAZVOK
Pooblaščena oseba: Urška Končan, Maruša Koblar
Tel.: 01/ 810 66 51
E-kontakt: https://zd-vrhnika.si/ambulante/ultrazvok/

ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA
Pooblaščena oseba: Maruša Koblar
Tel.: 01/ 810 66 34

LOGOPEDSKA AMBULANTA
Pooblaščena oseba: Meta Dolinar
Tel.: 01/ 810 66 46
E-kontakt: https://zd-vrhnika.si/ambulante/logopedska-ambulanta/

ZOBOZDRAVSTVO ZA ODRASLE (Katarina Petrič, dr.dent.med.)
Pooblaščena oseba: Andreja Breskvar
Tel.: 08/ 200 30 68
E-kontakt: https://zd-vrhnika.si/zobozdravstvo/zobozdravstvo-za-odrasle/

MLADINSKO ZOBOZDRAVSTVO (prim. Matej Leskošek, dr.dent.med.
Pooblaščena oseba: Stanka Kavčič
Tel.: 01/ 7504 033
E-kontakt: https://zd-vrhnika.si/zobozdravstvo/zobozdravstvo-za-otroke-in-solsko-mladino/mladinsko-zobozdravstvo-sza-ivan-cankar/

MLADINSKO ZOBOZDRAVSTVO (Tjaša Kumer Kos, dr.dent.med.)
Pooblaščena oseba: Anita Törnar
ŠZA Borovnica: tel. 01/ 7547 104 – https://zd-vrhnika.si/zobozdravstvo/zobozdravstvo-za-otroke-in-solsko-mladino/mladinsko-zobozdravstvo-sza-borovnica/
ŠZA Log Dragomer: tel. 01/ 7566 414https://zd-vrhnika.si/zobozdravstvo/zobozdravstvo-za-otroke-in-solsko-mladino/mladinsko-zobozdravstvo-sza-log-dragomer/

KOORDINATOR ZA POROČANJE IN OBJAVO PODATKOV
Pooblaščena oseba: Uršula Debevec
Tel.: 01/ 810 66 49
E-pošta: ursula.debevec@zd-vrhnika.si


ČAKALNE DOBE POSAMEZNIH AMBULANT na dan 1.4.2021:

1) Ultrazvok
Zelo hitro: 26 dni
Hitro: 75 dni
Redno: 81 dni

2) Dispanzer za ženske (Lucija Sorč, dr.med.spec.):
Prvi pregled, kontracepcijsko svetovanje in posveti: do 90 dni
Redni pregledi: do 90 dni

3) Fizioterapija (Uršika Gruden in Lucija Jesenovec)
Zelo hitro: 50 dni
Hitro: 166 dni
Redno: 236 dni

4) Specialistična ambulanta za pljučne bolezni:
Zelo hitro: 5 dni
Hitro: 10 dni
Redno: 15 dni

5) Zobozdravstvo mladina Ivan Cankar Vrhnika- Matej Leskošek, dr.dent.med.:
– zdravljenje: 120 dni
– protetika: 0 dni

6) Zobozdravstvo mladina Tjaša Kumer Kos, dr.dent.med. Borovnica:
– zdravljenje: 365 dni
– protetika: 0 dni

7) Zobozdravstvo mladina Tjaša Kumer Kos, dr.dent.med. Lod Dragomer:
– zdravljenje: 365 dni
– protetika: 0 dni

8) Zobozdravstvo za odrasle – Katarina Peršin, dr.dent.med.:
– zdravljenje: 60 dni
– protetika: 120 dni

9) Logopedska ambulanta – Meta Dolinar, prof. spec. in reh. pedagogike:
– prvi pregled: 365 dni

10) Antikoagulantna ambulanta
Zelo hitro: 0 dni
Hitro: 0 dni
Redno: 0 dni

Spoštovani obiskovalci ZD Vrhnika!

Zaradi situacije, povezane s koronavirusom Covid-19, veljajo v Zdravstvenem domu Vrhnika nekateri ukrepi, s katerimi želimo poskrbeti za čim večjo varnost obiskovalcev in zaposlenih.

V ZD lahko vstopajo pacienti, ki so naročeni, imajo nujna stanja in uporabniki laboratorija. Naročite se lahko preko e-pošte ali telefona. Vstopate lahko največ 15 minut pred naročenim terminom, da ne bo preveč oseb v prostorih ZD.

Če zbolite z nahodom, prehladnimi znaki, vročino, kašljem, drisko, izgubite vonj ali okus, se pred prihodom v zdravstveni dom posvetujte z ambulanto izbranega zdravnika po telefonu. Izjema so edinole nujna stanja, kjer je ogroženo življenje. Tudi v tem primeru pa je najbolje, če nas lahko o težavi najprej obvestite po telefonu, da lahko uredimo primeren prostor in opremo za pregled.

Vstop v zdravstveni dom poteka preko triažne točke na enem mestu (vhod pri urgentni ambulanti). Prosimo vas, da ob vstopu izpolnite vprašalnik o zdravstvenem stanju (o simptomih, povezanih z boleznijo Covid-19). Vprašalnik si lahko tudi natisnete na tej povezavi in je dobrodošlo, da ga izpolnite pred prihodom v zdravstveni dom (isti dan).

Če boste na katero od vprašanj odgovorili z »da«, se bo receptorka posvetovala z zdravnikom glede tega, kje in kako vas bomo pregledali.

Če prihajate v laboratorij, se predvsem zjutraj ob odprtju zdravstvenega doma lahko pojavi večja gneča. Če lahko odložite prihod v laboratorij na osmo ali pol deveto uro, priporočamo nekoliko kasnejši prihod.

Pred vstopom in izpolnjevanjem vprašalnika je obvezno razkuževanje rok. Prav tako je v prostorih Zdravstvenega doma obvezno nositi masko, ki pokriva usta IN NOS. Obvezno je tudi vzdrževanje varne razdalje vsaj 1,5m. Prosimo, da sledite navodilom, ki so predstavljena tukaj.

Upamo, da bomo s skupnimi močmi uspešno in brez škode za zdravje prebrodili trenutne razmere tudi ob slabšanju epidemiološke situacije.

Želimo vam veliko zdravja.