recepcija

Uprava

Direktor:
mag. Ana Remškar
ana.remskar@zd-vrhnika.si

Strokovni vodja:
doc. dr. Eva Gorup Cedilnik, dr. med., spec. druž. med.
strokovni.vodja@zd-vrhnika.si

Pomočnica direktorja za zdravstveno nego:
Špela Rot, dipl. m. s., mag. zdr. neg.
spela.rot@zd-vrhnika.si

Delovni čas
Zdravnik s kartoteko
Preskoči na vsebino