recepcija

Strokovni svet

Strokovni svet je kolegijski strokovni organ zavoda. Vloga in naloge strokovnega sveta so opredeljene v Odloku o ustanovitvi zavoda.

Člani strokovnega sveta:

  1. Špela Rot, dipl. m. s., mag. zdr. neg., pomočnica direktorja za ZN, predstavnica zdravstvene in babiške in nege,
  2. doc. dr. Eva Gorup Cedilnik, dr. med., spec. druž. med., strokovna vodja in predstavnica splošne in družinske medicine,
  3. Maja Knez Miklič, dr. med., spec. pediater, predstavnica pediatrije,
  4. prim. Matej Leskošek, dr. dent. med., predstavnik zobozdravstvene dejavnosti,
  5. Andrej Krmec, zdravstveni tehnik, predstavnik zdravstvene in babiške nege,
  6. Lucija Jesenovec, dipl. fizioterapevtka, predstavnica fizioterapije,
  7. Jerneja Filipič, dipl. med. sestra, predstavnica Centra za krepitev zdravja,
  8. Petra Šest Pleško, dipl. med. sestra, predstavnica patronažne službe,
  9. Milka Ogrin, laboratorijski tehnik, predstavnica diagnostičnega laboratorija,
  10. doc. dr. Vesna Homar, dr. med., spec. urg. med. in spec. druž. med., predstavnica službe Nujne medicinske pomoči.
Preskoči na vsebino