recepcija

Pacientove pravice

OBRAVNAVA KRŠITVE PACIENTOVIH PRAVIC

Postopek obravnave kršitve pacientovih pravic ureja Zakon o pacientovih pravicah, ki določa pravice in dolžnosti pacientov.

Odgovorna oseba v ZD Vrhnika za sprejemanje in obravnavo zahteve za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic je:

mag. Ana Remškar, direktorica
Cesta 6. maja 11, 1360 Vrhnika
telefon: 01 810 66 11
e-naslov: ana.remskar@zd-vrhnika.si

Način vložitve zahteve za prvo obravnavo: ustna ali pisna vložitev pri pristojni osebi:

  • najpozneje v 15. dneh od kršitve zaradi domnevno neustreznega odnosa zdravstvenih delavcev oz. zdravstvenih sodelavcev,
  • v 30. dneh po končani zdravstveni oskrbi, zaradi domnevno neustreznega ravnanja zdravstvenih delavcev oz. sodelavcev pri nudenju zdravstvene oskrbe,
  • v treh mesecih po poteku rokov iz prejšnjega odstavka, če pacient ugotovi kršitev kasneje oziroma, če so se posledice kršitve pokazale pozneje.

ZASTOPNIKI PACIENTOVIH PRAVIC

V postopku uresničevanja pravic lahko pacientu svetuje, pomaga ali ga zastopa zastopnik pacientovih pravic, pomoč je brezplačna. Naročanje za osebni obisk pri zastopniku pacientovih pravic je mođno v času uradnih ur po telefonu. Osebni obiski so možni le po predhodnem naročilu.

Zastopniki pacientovih pravic za območje Ljubljane:

Duša Hlade Zore
Prostori Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Območna enota Ljubljana
Zaloška 29, 1000 Ljubljana
telefon: 01 542 32 85
e-naslov: dusa.hlade-zore@nijz.si

Uradne ure:
ponedeljek od 8:00 do 15:00
torek od 8:00 do 13:00

Robert Cer
Prostori Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Območna enota Ljubljana
Zaloška 29, 1000 Ljubljana
telefon: 01 542 32 85
e-naslov: robert.cer@nijz.si

Uradne ure:
sreda od 9:30 do 14:30
četrtek od 14:00 do 19:00
petek od 14:00 do 19:00 

Marjan Sušelj
Prostori Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Območna enota Ljubljana
Zaloška 29, 1000 Ljubljana
telefon: 01 542 32 85
e-naslov: marjan.suselj@nijz.si

Uradne ure:
sreda od 14:30 do 19:30
četrtek od 7:00 do 14:00

Preskoči na vsebino