ZDRAVSTVENI DOM VRHNIKA
Cesta 6. maja 11
1360 VRHNIKA

Recepcija: 01 810 66 10
Tajništvo:  01 810 66 11
E-naslov: info@zd-vrhnika.si

Davčna številka: 19577460
Podračun pri UJP: 01340-6030925055
Matična številka: 5158834

Direktor:
mag. Ana Remškar
ana.remskar@zd-vrhnika.si 

Strokovni vodja:
dr. Eva Gorup Cedilnik, dr.med., spec.druž.med.
strokovni.vodja@zd-vrhnika.si

Pomočnica direktorja za zdravstveno nego:
Špela Rot, mag. zdr. neg.
spela.rot@zd-vrhnika.si

 1. Vid DRAŠČEK, predstavnik ustanovitelja – občina Vrhnika
 2. Nataša GROM, predstavnica ustanovitelja – občina Vrhnika
 3. Jože MALOVRH, predstavnik ustanovitelja – Občina Vrhnika – predsednik sveta zavoda
 4. Damjana KOŠIR, predstavnik ustanovitelja – občina Borovnica
 5. Pavel Remškar, predstavnik ustanovitelja – Občina Log – Dragomer
 6. Franc LESKOVEC, predstavnik uporabnikov (ZZZS)
 7. Vesna HOMAR, predstavnica zaposlenih – namestnica predsednika
 8. Petra ŠEST PLEŠKO, predstavnica zaposlenih
 9. Uršula DEBEVEC, predstavnica zaposlenih
 1. prim. Matej Leskošek, dr. dent. med.
 2. Špela Rot, mag. zdr. neg.
 3. dr. Eva Gorup Cedilnik, dr.med., spec. druž.med.
 4. Maja Knez Miklič, dr.med., spec. pediatrije

Kontaktni obrazec

Vabimo vas, da nam sporočila in vprašanja pošljete preko spodnjega obrazca. Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.