recepcija

Patronaža in nega na domu

Patronaža in nega na domu

Petra ŠEST PLEŠKO

dipl. medicinska sestra, vodja (051 390 922)
Jelena Despić

dipl. medicinska sestra (051 390 925)

Špela Dolenc

dipl. medicinska sestra (051 390 924)

Klara Jelovčan

dipl. medicinska sestra (odsotna, 051 390 929)

Anita Malagić

dipl. medicinska sestra (051 390 927)

Anita Novak

dipl. medicinska sestra (051 390 923)

Biljana Petković

dipl. medicinska sestra (051 390 921)

Ines Steržaj

dipl. medicinska sestra (051 658 668)

Suzana Stupar

dipl. medicinska sestra (051 390 926)

Monika Trček

dipl. medicinska sestra (051 652 811)

Ordinacijski čas ambulante

dopoldan popoldan
ponedeljek 07:00 - 14:30 /
torek 06:30 - 14:30 /
sreda 06:30 - 14:30 /
četrtek 06:30 - 14:30 /
petek 06:30 - 14:00 /
sobota 07:00 - 12:00 /

Odsotnosti in spremembe ordinacijskega časa

Razpored sobot

  • 01. 06.: Ines Steržaj, dipl. m. s.( tel. 051/ 658 668; 01/810 66 52)
  • 08. 06.: Monika Trček, dipl. m. s. (tel. 051/652 811; 01/810 66 52)
  • 15 .06.: Suzana Stupar, dipl. m. s. (tel. 051/390 926; 01/810 66 52)
  • 22 .06: Jelena Despić, dipl. m. s. (tel. 051/390 925; 01/810 66 52)
  • 29. 06.: Špela Dolenc, dipl. m. s. (tel. 051/390 924; 01/810 66 52)

Informacije

Patronažno varstvo je del javnega zdravstva in sodi med storitve osnovnega zdravstvenega zavarovanja.

Naše delo je timsko, smo člani negovalnega in zdravstvenega tima.

Patronažna medicinska sestra sodeluje in ima pomembno vlogo pri zagotavljanju preventivne in kurativne dejavnosti pri izvajanju zdravstvene nege na domu.

Preventivne patronažne obiske vsaka patronažna medicinska sestra načrtuje v okviru zdravstvene zakonodaje in Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, kurativne patronažne obiske pa izvajamo po naročilu zdravnika.

PREVENTIVNI PATRONAŽNI OBISKI

Patronažna medicinska sestra obravnava nosečnico, otročnico, novorojenčka, dojenčka v prvem letu starosti, otroka v drugem in tretjem letu starosti, slepe in slabovidne z dodatnimi motnjami v starosti 7 do 25 let, če so le-ti v domači oskrbi, pacienta z aktivno tuberkulozo, pacienta z mišično in živčno – mišičnim obolenjem, paraplegika, tetraplegika, pacienta z multiplo sklerozo, cerebralno paralizo, osebo z motnjami v razvoju, invalida, kroničnega bolnika in osebo, ki se ne odzove na vabilo na preventivni pregled (SVIT, DORA, ZORA).

Preventivni patronažni obisk se opravi na varovančevem domu.

Patronažna medicinska sestra deluje tudi znotraj lokalne skupnosti v okviru zdravstveno – socialne problematike. Njene aktivnosti so usmerjene v preventivo in zdravstveno vzgojno izobraževanje prebivalstva.

KURATIVNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST

Kadar osebni ali nadomestni zdravnik ugotovi, da bolnik potrebuje izvajanje negovalnih aktivnosti zdravstvene nege na domu, izda patronažni medicinski sestri delovni nalog. Patronažna medicinska sestra, v tem primeru, izvaja zdravstveno nego pacienta na domu, izključno po naročilu zdravnika in v skladu s svojimi kompetencami.

Patronažne medicinske sestre ZD Vrhnika, pokrivamo območje občin Borovnica, Log-Dragomer in Vrhnika. Vsaka ima določeno svoje terensko območje (razpored terena).

KDAJ NAS POKLIČETE?

Starši oz. otročnica ob odpustu iz porodnišnice sami obvestijo patronažno medicinsko sestro po telefonu, zjutraj med 7.00 in 8.00. Če smo obveščene pravočasno, novorojenčka in otročnico obiščemo v roku 24 ur po odpustu iz porodnišnice (če ni dogovorjeno drugače).

Nosečnice pokličejo v zadnjem tromesečju.

Ostali pacienti naj vedno, ko začutijo pred sabo za njih nerešljiv zdravstveno socialni problem, brez strahu pokličejo svojo patronažno medicinsko sestro, ki bo poskušala strokovno reševati problematiko in tudi usmeriti oz. posredovati pri ustreznih službah.

V primeru, ko osebni zdravnik izda delovni nalog za patronažo, znotraj ZD Vrhnika, klic s strani pacienta ni potreben.

Če je delovni nalog izdan v katerem drugem ZD v Sloveniji, mora pacient sam obvestiti patronažno službo.

Uporabne povezave:

NOSEČNOST IN POPORODNO OBDOBJE
Pravice ob rojstvu otroka:
Seznam za preverjanje varnosti doma/novorojenček:
10 priporočil za zdravo spanje otrok:
Očka v akciji:
Prehrana dojenčka do 1 leta:
PODPRIMO STAREJŠE: (prehrana, gibanje padci,…):
10 priporočil za zdravo spanje starejših
Preskoči na vsebino