Obvestila

Ordinacijski čas

Ponedeljek 6:15 - 20:00
Torek 6:15 - 20:00
Sreda 6:15 - 20:00
Četrtek 6:15 - 20:00
Petek 6:15 - 18:00
Odmor za malico 10:30 - 11:00 15:30 - 16:00
ponedeljek popoldan: Lucija Jesenovec, Alma Potočnik torek popoldan: Špela Rus sreda popoldan: Vanja Šimenc četrtek popoldan: Simon Dovč petek popoldan: izmenično

Naročanje

Lucija JESENOVEC, dipl. fizioterapevtka

Simon DOVČ, dipl. fizioterapevt

Alma POTOČNIK, dipl. fizioterapevtka

Špela RUS, dipl. fizioterapevtka

Vanja ŠIMENC, mag. fizioterapije

01 810 66 45
Osebno v ordinacijskem času
ZD Vrhnika, Fizioterapija Cesta 6. maja 11, 1360 Vrhnika

Naročanje je možno samo z originalnim delovnim nalogom osebno ali po pošti. Po elektronski pošti lahko sporočimo samo okvirni termin.

Izvajamo specialno fizioterapevtsko obravnavo: mišično-skeletna fizioterapija zahtevnih okvar mišično-skeletnega sistema, na katero se lahko naročite z delovnim nalogom.

Pomembno obvestilo

1. Na dogovorjeni termin pridite pravočasno. 2. S seboj morate OBVEZNO imeti kartico zdravstvenega zavarovanja, sicer vas ne bomo mogli sprejeti. Posledično se vam fizioterapevtska obravnava skrajša za en dan. 3. Možnosti odpovedi termina in posledice neopravičene odsotnosti: - brez navajanja razlogov lahko odpoveste termin najpozneje deset dni pred izvedbo zdravstvene storitve, in sicer le enkrat v okviru iste napotitve in le v okviru napotitve s stopnjo nujnosti hitro ali redno; znotraj 10 dni le iz objektivnih razlogov, razlog za odpoved morate sporočiti pisno; - v primeru, da na dogovorjeni termin ne pridete na fizioterapevtsko obravnavo in termina ne odpoveste v skladu s prejšnjim odstavkom (neopravičena odsotnost), vas črtamo s čakalnega seznama in napotna listina (delovni nalog) preneha veljati; - neopravičena odsotnost na enem izmed terminov v okviru iste napotitve se ne nadomešča in zdravstveno obravnavo v okviru te napotitve zaključimo; - za odpovedano fizioterapevtsko obravnavo vas na čakalni seznam lahko znova uvrstimo šele po poteku treh mesecev od termina, na katerem ste bili neopravičeno odsotni. V primeru spremembe ali odpovedi termina ter kakršnekoli nejasnosti nas kontaktirajte na telefonsko številko: 01 75 55 145 ali preko kontaktnega obrazca na spletni strani.