20.09.2022

V skladu s 15. č členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pacientovih pravicah – ZPacP-A (Uradni list RS, št. 55/17 z dne 6.10.2017) imajo zdravniki in zobozdravniki v ZD Vrhnika na dan 31.8.2022 naslednje število opredeljenih oseb:

OTROŠKI IN ŠOLSKI DISPANZER
– Maja Knez Miklič, dr.med. spec.: 1291 opredeljenih oseb
– Sreten Nakićenović, dr.med. spec.: 1257
– Tonja Jurjec, dr.med.s pec.: 1269

AMBULANTE DRUŽINSKE MEDICINE
– Irena Brenčič Petrovčič, dr.med.spec.: 1824 opredeljenih oseb
– Nina Kafel Jere, dr.med.spec.: 1882
– dr. Eva Gorup Cedilnik, dr.med.spec.: 1753
– Teja Krašna, dr.med.spec.: 1347
– Jasna Krmec Kupljen, dr.med.spec.: 1589
– Julija Ogrin Papič, dr.med.spec.: 1744
– Igor Tasić, dr.med.spec. 1515
– Katarina Verdnik, dr.med. spec.: 1847
– Veronika Vezjak, dr.med.spec.: 1625

DISPANZER ZA ŽENSKE
– Lucija Sorč, dr.med.spec.: 3621 opredeljenih oseb

ZOBOZDRAVSTVO ZA OTROKE IN ŠOLSKO MLADINO:
– prim. Matej Leskošek, dr.dent.med.: 1415 opredeljenih oseb
– Tjaša Kumer Kos, dr.dent.med.: 1413

ZOBOZDRAVSTVO ZA ODRASLE:
– Katarina Peršin, dr.dent.med.: 929 opredeljenih oseb
– Jasmina Rojko, dr.dent.med.: 491

 

SEZNAM ZDRAVNIKOV IN ZOBOZDRAVNIKOV, KATEREGA SI ZAVAROVANE OSEBE LAHKO IZBEREJO ZA OSEBNEGA ZDRAVNIKA / ZOBOZDRAVNIKA:

OTROŠKI IN ŠOLSKI DISPANZER

– Sreten Nakićenović, dr.med. spec.

AMBULANTE DRUŽINSKE MEDICINE
– /

DISPANZER ZA ŽENSKE
– /

ZOBOZDRAVSTVO ZA OTROKE IN ŠOLSKO MLADINO:
– /

ZOBOZDRAVSTVO ZA ODRASLE:
– Katarina Peršin, dr.dent.med.
– Jasmina Rojko, dr.dent.med.