IZBIRA OSEBNEGA ZDRAVNIKA –

V skladu s 15. č členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pacientovih pravicah – ZPacP-A (Uradni list RS, št. 55/17 z dne 6.10.2017) imajo zdravniki in zobozdravniki v ZD Vrhnika na dan 31. 12. 2023 naslednje število opredeljenih oseb:

OTROŠKI IN ŠOLSKI DISPANZER
– Maja Knez Miklič, dr.med. spec.: 1329 opredeljenih oseb
– Sreten Nakićenović, dr.med. spec.: 1332
– Tonja Jurjec, dr.med.s pec.: 1299

AMBULANTE DRUŽINSKE MEDICINE
– Irena Brenčič Petrovčič, dr.med.spec.: 1825 opredeljenih oseb
– Nina Kafel Jere, dr.med.spec.: 1897
– dr. Eva Gorup Cedilnik, dr.med.spec.: 1702
– Teja Krašna, dr.med.spec.: 1288
– Jasna Krmec Kupljen, dr.med.spec.: 1577
– Julija Ogrin Papič, dr.med.spec.: 1732
– Igor Tasić, dr.med.spec. 1578
– Katarina Verdnik Žilavec, dr.med. spec.: 1799
– Veronika Vezjak, dr.med.spec.: 1608
– Srđan Mančić, dr.med.spec.: 1383

DISPANZER ZA ŽENSKE
– Lucija Sorč, dr.med.spec.: 3556 opredeljenih oseb

ZOBOZDRAVSTVO ZA OTROKE IN ŠOLSKO MLADINO:
– prim. Matej Leskošek, dr.dent.med.: 1359 opredeljenih oseb
– Tjaša Kumer Kos, dr.dent.med.: 1445

ZOBOZDRAVSTVO ZA ODRASLE:
– Katarina Peršin, dr.dent.med.: 1019 opredeljenih oseb
– Jasmina Rojko, dr.dent.med.: 1329
– Tina Žagar, dr.dent.med.: 1399

 

SEZNAM ZDRAVNIKOV IN ZOBOZDRAVNIKOV, KATEREGA SI ZAVAROVANE OSEBE LAHKO IZBEREJO ZA OSEBNEGA ZDRAVNIKA / ZOBOZDRAVNIKA:

OTROŠKI IN ŠOLSKI DISPANZER

– /

AMBULANTE DRUŽINSKE MEDICINE
– /

DISPANZER ZA ŽENSKE
– /

ZOBOZDRAVSTVO ZA OTROKE IN ŠOLSKO MLADINO:
– /

ZOBOZDRAVSTVO ZA ODRASLE:
– Katarina Peršin, dr. dent. med.
– Jasmina Rojko, dr. dent. med.
– Tina Žagar, dr. dent. med.