IZBIRA OSEBNEGA ZDRAVNIKA –

V skladu s 15.č členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pacientovih pravicah – ZPacP-A (Uradni list RS, št. 55/17 z dne 6.10.2017) imajo zdravniki in zobozdravniki v ZD Vrhnika na dan 31.3.2022 naslednje število opredeljenih oseb:

OTROŠKI IN ŠOLSKI DISPANZER
– Maja Knez Miklič, dr.med. spec.: 1328 opredeljenih oseb
– Sreten Nakićenović, dr.med. spec.: 1636
– Tonja Jurjec, dr.med.s pec.: 1337

AMBULANTE DRUŽINSKE MEDICINE
– Irena Brenčič Petrovčič, dr.med.spec.: 1820 opredeljenih oseb
– Nina Kafel Jere, dr.med.spec.: 1871
– dr. Eva Gorup Cedilnik, dr.med.spec.: 1764
– Teja Krašna, dr.med.spec.: 1364
– Jasna Krmec Kupljen, dr.med.spec.: 1595
– Julija Ogrin Papič, dr.med.spec.: 1748
– Igor Tasić, dr.med.spec. 1522
– Katarina Verdnik, dr.med., spec.: 1859

DISPANZER ZA ŽENSKE
– Lucija Sorč, dr.med.spec.: 3608 opredeljenih oseb

ZOBOZDRAVSTVO ZA OTROKE IN ŠOLSKO MLADINO:
– prim. Matej Leskošek, dr.dent.med.: 1451 opredeljenih oseb
– Tjaša Kumer Kos, dr.dent.med.: 1430

ZOBOZDRAVSTVO ZA ODRASLE:
– Katarina Peršin, dr.dent.med.: 881 opredeljenih oseb

SEZNAM ZDRAVNIKOV IN ZOBOZDRAVNIKOV, KATEREGA SI ZAVAROVANE OSEBE LAHKO IZBEREJO ZA OSEBNEGA ZDRAVNIKA / ZOBOZDRAVNIKA:

OTROŠKI IN ŠOLSKI DISPANZER

– /

AMBULANTE DRUŽINSKE MEDICINE
– /

DISPANZER ZA ŽENSKE
– /

ZOBOZDRAVSTVO ZA OTROKE IN ŠOLSKO MLADINO:
– /

ZOBOZDRAVSTVO ZA ODRASLE:
– Katarina Peršin, dr.dent.med.