IZBIRA OSEBNEGA ZDRAVNIKA –

V skladu s 15. č členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pacientovih pravicah – ZPacP-A (Uradni list RS, št. 55/17 z dne 6.10.2017) imajo zdravniki in zobozdravniki v ZD Vrhnika na dan 31.7.2022 naslednje število opredeljenih oseb:

OTROŠKI IN ŠOLSKI DISPANZER
– Maja Knez Miklič, dr.med. spec.: 1293 opredeljenih oseb
– Sreten Nakićenović, dr.med. spec.: 1282
– Tonja Jurjec, dr.med.s pec.: 1281

AMBULANTE DRUŽINSKE MEDICINE
– Irena Brenčič Petrovčič, dr.med.spec.: 1822 opredeljenih oseb
– Nina Kafel Jere, dr.med.spec.: 1882
– dr. Eva Gorup Cedilnik, dr.med.spec.: 1755
– Teja Krašna, dr.med.spec.: 1348
– Jasna Krmec Kupljen, dr.med.spec.: 1590
– Julija Ogrin Papič, dr.med.spec.: 1745
– Igor Tasić, dr.med.spec. 1524
– Katarina Verdnik, dr.med. spec.: 1847
– Veronika Vezjak, dr.med.spec.: 862

DISPANZER ZA ŽENSKE
– Lucija Sorč, dr.med.spec.: 3623 opredeljenih oseb

ZOBOZDRAVSTVO ZA OTROKE IN ŠOLSKO MLADINO:
– prim. Matej Leskošek, dr.dent.med.: 1418 opredeljenih oseb
– Tjaša Kumer Kos, dr.dent.med.: 1412

ZOBOZDRAVSTVO ZA ODRASLE:
– Katarina Peršin, dr.dent.med.: 933 opredeljenih oseb
– Jasmina Rojko, dr.dent.med.: 393

 

SEZNAM ZDRAVNIKOV IN ZOBOZDRAVNIKOV, KATEREGA SI ZAVAROVANE OSEBE LAHKO IZBEREJO ZA OSEBNEGA ZDRAVNIKA / ZOBOZDRAVNIKA:

OTROŠKI IN ŠOLSKI DISPANZER

– – Sreten Nakićenović, dr.med. spec.

AMBULANTE DRUŽINSKE MEDICINE
– Veronika Vezjak, dr.med.spec.

DISPANZER ZA ŽENSKE
– /

ZOBOZDRAVSTVO ZA OTROKE IN ŠOLSKO MLADINO:
– /

ZOBOZDRAVSTVO ZA ODRASLE:
– Katarina Peršin, dr.dent.med.
– Jasmina Rojko, dr.dent.med.