V Zdravstvenem domu Vrhnika se je začela selitev v nove prostore.
Najprej bomo začasno v 1. nadstropje preselili vse štiri ambulante, ki so do sedaj delale na otroškem oddelku.

Zdravnici Maja Knez Miklič, dr.med.spec. in Julija Ogrin Papič, dr.med.spec. bosta v novih prostorih delovali že v petek 13.11.2020,
zdravnika Sreten Nakićenović, dr.med.spec. in Tonja Jurjec, dr.med.spec. pa v ponedeljek 16.11.2020.