Zdravnica asist.dr. Eva Cedilnik Gorup dr.med.spec. NE sprejema več novih pacientov.

NAVODILA BOLNIŠKI STALEŽ
Če ste zboleli in potrebujete bolniški stalež, nas o tem obvestite isti dan, ko ste ostali doma. Izbrani osebni zdravnik lahko odpre bolniški stalež za največ 3 dni nazaj (232. člen Pravil OZZ)
Bolniški stalež do 30 koledarskih dni je v domeni izbranega osebnega zdravnika, nad 30 dni pa imenovanega zdravnika na ZZZS. V kolikor se pričakuje daljši bolniški stalež, se morate do 23. dneva bolniškega staleža oz. vsaj sedem delovnih dni pred datumom izteka staleža, ki je označen na odločbi IZ ZZZS ponovno zglasiti pri osebnem zdravniku.
Če ste sprejeti v bolnišnico, nas o tem obvestite najkasneje 3 dni po sprejetju.
Bolniški stalež za spremstvo, nego ali za dan, ko ste imeli pregled v zdravstveni ustanovi, izdamo le na podlagi izvida specialista oz. potrdila na katerem je razviden datum.

NAVODILA ZA NAROČANJE RECEPTOV, NAPOTNIC in MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Recepte za stalno zdravljenje je potrebno naročiti vsaj en teden prej, preden zdravila porabite
Za izdajo letnih oz. obnovljivih receptov je potreben predhodni pregled v referenčni ambulanti, zato prosimo, da se predhodno naročite (Referenčna ambulanta, tel.: 01 810 66 17).
Napotnice za kontrolne preglede naročite vsaj teden dni pred datumom kontrolnega pregleda in nam posredujte izvide pregleda pri specialistu, iz katerega bo to razvidno.
Izdaja potrdil o bolezni (zavarovanja potovanj, sodišča, opravičila) je možna le ob ustrezni podlagi v zdravstveni dokumentaciji pacienta.

AMBULANTNA PRAVILA
Naročanje na pregled: po telefonu (tel. 01 810 66 35), preko obrazca na spletni strani ambulante: https://zd-vrhnika.si/ambulante/splosne-ambulante/dr-eva-gorup-cedilnik-dr-med-spec-druz-med/ ali osebno v ambulanti.
Naročanje na pregled naj bo le po eni poti – npr. če se naročate preko obrazca na spletni strani, potem telefonski klic NI POTREBEN. In obratno.
Na naročeni termin pregleda pridite vsaj 5 min pred dogovorjenim terminom.
V primeru, da v ambulanti obravnavamo NUJNI primer (življenjsko ogroženega pacienta), se lahko termini pregleda časovno zamaknejo.