V skladu s 15.č členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pacientovih pravicah – ZPacP-A (Uradni list RS, št. 55/17 z dne 6.10.2017) imajo zdravniki in zobozdravniki v ZD Vrhnika na dan 1.9.2021 naslednje število opredeljenih oseb:

OTROŠKI IN ŠOLSKI DISPANZER
– Maja Knez Miklič, dr.med. spec.: 1304 opredeljenih oseb
– Sreten Nakićenović, dr.med. spec.: 1620
– Tonja Jurjec, dr.med.s pec.: 1291

AMBULANTE DRUŽINSKE MEDICINE
– Irena Brenčič Petrovčič, dr.med.spec.: 1835 opredeljenih oseb
– Nina Kafel Jere, dr.med.spec.: 1865
– dr. Eva Gorup Cedilnik, dr.med.spec.: 1780
– Teja Krašna, dr.med.spec.: 1385
– Jasna Krmec Kupljen, dr.med.spec.: 1598
– Julija Ogrin Papič, dr.med.spec.: 1741
– Igor Tasić, dr.med.spec. 1524
– Katarina Verdnik, dr.med., spec.: 1666

DISPANZER ZA ŽENSKE
– Lucija Sorč, dr.med.spec.: 3352 opredeljenih oseb

ZOBOZDRAVSTVO ZA OTROKE IN ŠOLSKO MLADINO:
– prim. Matej Leskošek, dr.dent.med.: 1483 opredeljenih oseb
– Tjaša Kumer Kos, dr.dent.med.: 1434

ZOBOZDRAVSTVO ZA ODRASLE:
– Katarina Peršin, dr.dent.med.: 777 opredeljenih oseb

SEZNAM ZDRAVNIKOV IN ZOBOZDRAVNIKOV, KATEREGA SI ZAVAROVANE OSEBE LAHKO IZBEREJO ZA OSEBNEGA ZDRAVNIKA / ZOBOZDRAVNIKA:
OTROŠKI IN ŠOLSKI DISPANZER
– Maja Knez Miklič, dr.med.spec.
– Tonja Jurjec, dr.med.spec.
– Sreten Nakićenović, dr.med.spec.

AMBULANTE DRUŽINSKE MEDICINE
– /

DISPANZER ZA ŽENSKE
– /

ZOBOZDRAVSTVO ZA OTROKE IN ŠOLSKO MLADINO:
– /

ZOBOZDRAVSTVO ZA ODRASLE:
– Katarina Peršin, dr.dent.med.