V skladu s 15.č členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pacientovih pravicah – ZPacP-A (Urani list RS, št. 55/17 z dne 6.10.2017) imajo zdravniki in zobozdravniki v ZD Vrhnika na dan 1.4.2020 naslednje število opredeljenih oseb:

OTROŠKI IN ŠOLSKI DISPANZER
– Maja Knez Miklič, dr.med.spec.: 1227 opredeljenih oseb
– Sreten Nakićenović, dr.med.spec.: 1595 opredeljenih oseb
– Tonja Jurjec, dr.med.spec.: 1236 opredeljenih oseb

AMBULANTE DRUŽINSKE MEDICINE
– Irena Brenčič Petrovčič, dr.med.spec.: 1847 opredeljenih oseb
– Nina Kafel Jere, dr.med.spec.: 1852
– dr. Eva Gorup Cedilnik, dr.med.spec.: 1830
– Teja Krašna, dr.med.spec.: 1464
– Jasna Krmec Kupljen, dr.med.spec.: 1623
– Julija Ogrin Papič, dr.med.spec.: 1763
– Igor Tasić, dr.med.spec. 1523

DISPANZER ZA ŽENSKE
– Lucija Sorč, dr.med.spec.: 2913 opredeljenih oseb

ZOBOZDRAVSTVO ZA OTROKE IN ŠOLSKO MLADINO:
– prim. Matej Leskošek, dr.dent.med.: 1498 opredeljenih oseb
– Tjaša Kumer Kos, dr.dent.med.: 1435

ZOBOZDRAVSTVO ZA ODRASLE:
– Boris Petrič, dr.dent.med.: 1142 opredeljenih oseb

SEZNAM ZDRAVNIKOV IN ZOBOZDRAVNIKOV, KATEREGA SI ZAVAROVANE OSEBE LAHKO IZBEREJO ZA OSEBNEGA ZDRAVNIKA / ZOBOZDRAVNIKA:
OTROŠKI IN ŠOLSKI DISPANZER
– Maja Knez Miklič, dr.med.spec.
– Tonja Jurjec, dr.med.spec.
– Sreten Nakićenović, dr.med.spec.

AMBULANTE DRUŽINSKE MEDICINE
– Igor Tasić, dr.med.spec. (SA Log Dragomer, Šolska ulica 3)

DISPANZER ZA ŽENSKE
– Lucija Sorč, dr.med.spec.

ZOBOZDRAVSTVO ZA OTROKE IN ŠOLSKO MLADINO:
– prim. Matej Leskošek, dr.dent.med.
– Tjaša Kumer Kos, dr.dent.med.

ZOBOZDRAVSTVO ZA ODRASLE:
– Boris Petrič, dr.dent.med.