Obvestila

Ordinacijski čas

Ponedeljek 11:00 - 19:00
Torek
8:00 - 14:00

Sreda

12:00 - 18:00
Četrtek 14:00 - 20:00
Petek 8:30 - 14:00

Naročanje

Od torka do petka v ambulanti dela
Ana ŠVIGELJ, dr.med., spec.druž.med.

 

Ob ponedeljkih v ambulanti dela
Helena ROŽMANC DRAŠLER, dr.med., spec.šol.med. in spec.druž.med.

 

Breda Mihelčič, zdravstveni tehnik

01 75 70 119

V ordinacijskem času ambulante

Osebno v ordinacijskem
času ambulante