Obvestila

Ordinacijski čas

Ponedeljek /
Torek
08:00 - 14:30
Sreda /
Četrtek 07:30 - 17:00
Petek 07:30 - 14:30

Naročanje

Meta DOLINAR, prof. specialne in rehabilitacijske pedagogike, logoped

 

01 810 66 46 v ordinacijskem času ambulante

Osebno v ordinacijskem času ambulante

Dodatne informacije

Ambulanta ima svoje prostore v 2. nadstropju.

Postopek naročanja na pregled:

Za individualno obravnavo pri logopedu je potreben veljaven delovni nalog in zdravstvena kartica. Delovni nalog zavarovana oseba dobi pri pediatru oz. osebnem zdravniku. Oseba bo uvrščena na čakalni seznam po prejemu originalnega delovnega naloga.

Od 12.1.2018 velja nov Zakon o pacientovih pravicah in Pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših čakalnih dobah, ki določa roke za predložitev napotne listine izvajalcu. Originalni delovni nalog je potrebno izvajalcu zdravstvene storitve predložiti v 14 dneh po njegovi izdaji, sicer ta preneha veljati.

Delovni nalog lahko pošljete po pošti s pripisom »logopedska ambulanta« ali ga pustite osebno na recepciji Zdravstvenega doma Vrhnika.

Uporabne povezave do informacij s področja govorno-jezikovnega razvoja otrok:

http://www.logopedskikoticek.si/

https://www.gingotalk.com/

Kdaj k logopedu

Smernice za uporabo zaslonov pri otrocih

Kako spodbujati govorno-jezikovni razvoj

 

V logopedski ambulanti so obravnavani otroci: vsi 5-letniki, ki ob sistematskem pregledu pri pediatru dobijo delovni nalog za logopeda (preventivni logopedski pregled 5-letnika), napoteni otroci s strani svojega pediatra z delovnim nalogom, pri katerih so opazna naslednja odstopanja v govorno-jezikovnem razvoju:
- govorno-jezikovni zaostanek,
- težave z artikulacijo glasov,
- specifične jezikovne težave.

Za otroke, ki so logopedsko že obravnavani v drugih zdravstvenih ali vzgojno-izobraževalnih ustanovah, svetujemo, da tam tudi ostanejo.

V primeru opažanja kompleksnejših težav ali kadar pediater oziroma starš opaža težave že pred 3. letom ali pa ima otrok težave tudi na ostalih področjih razvoja (groba motorika, kognicija, čustvovanje, socializacija idr.), vas bomo glede na otrokove težave napotili do ostalih strokovnjakov in specialistov (razvojni pediater, foniater, psiholog, specialni pedagog, delovni terapevt, idr.).

Kadar pri otroku ali šolarju opažamo več težav na področju govora in jezika (ali na ostalih področjih razvoja) in odstopanja pomembno vplivajo na vsakodnevno sporazumevanje in učenje, svetujemo, da je otrok ocenjen s strani celotnega tima (logoped, psiholog, specialni pedagog) in, če je potrebno, dobi ustrezno pomoč tudi v vrtcu/šoli.