Obvestila

Ordinacijski čas

Ponedeljek 7:00 - 14:00
Torek
12:30 - 19:30
Sreda
12:30 - 19:30
Četrtek 7:00 - 14:00
Petek
Preventivni sistematski
pregled pri 5. letu
7:00 - 14:00

Naročanje

Meta DOLINAR, prof. specialne in rehabilitacijske pedagogike, logoped

01 810 66 46

Ponedeljek in četrtek: 14:00-14:45
Torek in sreda: 19:00-19:30
Petek: 7:00-7:30

Osebno v ordinacijskem času ambulante

Dodatne informacije

Ambulanta ima svoje prostore v 1. nadstropju, poleg čakalnice pediatra Gregorja Casermana, dr.med.spec.

V logopedski ambulanti so obravnavani otroci:

vsi 5-letniki, ki ob sistematskem pregledu pri pediatru dobijo delovni nalog za logopeda (preventivni logopedski pregled 5-letnika), napoteni otroci s strani svojega pediatra z delovnim nalogom, pri katerih so opazna naslednja odstopanja v govorno-jezikovnem razvoju:    

  • govorno-jezikovni zaostanek,
  •    
  • težave z artikulacijo glasov,
  •    
  • specifične jezikovne težave.

Za otroke, ki so logopedsko že obravnavani v drugih zdravstvenih ali vzgojno-izobraževalnih ustanovah, svetujemo, da tam tudi ostanejo.

V primeru opažanja kompleksnejših težav ali kadar pediater oziroma starš opaža težave že pred 3. letom ali pa ima otrok težave tudi na ostalih področjih razvoja (groba motorika, kognicija, čustvovanje, socializacija idr.), vas bomo glede na otrokove težave napotili do ostalih strokovnjakov in specialistov (razvojni pediater, foniater, psiholog, specialni pedagog, delovni terapevt, idr.).

Kadar pri otroku ali šolarju opažamo več težav na področju govora in jezika (ali na ostalih področjih razvoja) in odstopanja pomembno vplivajo na vsakodnevno sporazumevanje in učenje, svetujemo, da je otrok ocenjen s strani celotnega tima (logoped, psiholog, specialni pedagog) in, če je potrebno, dobi ustrezno pomoč tudi v vrtcu/šoli.